Департамент фінансів
Житомирської облдержадміністрації

Дата

Віртуальний університет

У Міністерстві фінансів України функціонує Віртуальний університет

Сьогодні міністри фінансів багатьох країн одностайно визнають необхідність «перезавантаження» систем державних фінансів на інноваційних засадах для забезпечення стійкості фінансових систем та запобігання системних фінансових криз.

Україна також активно рухається в напрямку «перезавантаження» системи державних фінансів. Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада" Комітету з економічних реформ при Президентові України (далі – Програма економічних реформ) передбачена розробка нової нормативно-правової бази для забезпечення сталого розвитку економіки. У рамках реалізації Програми економічних реформ Міністерством фінансів розроблено нову редакцію Бюджетного кодексу України, що схвалена Верховною Радою України, та проект Податкового кодексу України, що прийнятий у першому читанні. Окрім цього, Програма економічних реформ передбачає реалізацію державних цільових і інвестиційних проектів та програм.

Успішна реалізація прийнятих на виконання Програми економічних реформ Бюджетного та Податкового кодексів можлива лише при проведенні перепідготовки фахівців, що працюють в системі державних фінансів (близько 40 тисяч осіб), інших органах влади з питань організації бюджетного процесу за новими кодексами та управління проектами і програмами. Це також буде корисним фахівцям з фінансових питань суб'єктів господарювання усіх форм власності. Для цього необхідно провести масштабне навчання. Оскільки перепідготовка повинна охоплювати сотні тисяч фахівців, найбільш ефективно її реалізувати шляхом запровадження системи дистанційного навчання. Така система має бути зорієнтованою на забезпечення якісно нового рівня знань та вмінь за рахунок створення нового інформаційного освітнього простору, заснованого на сучасних технологіях.

Для цього вперше в Україні в системі державного управління створена інституція для дистанційного навчання слухачів, визначення рівня їх знань, підвищення їх кваліфікації – Віртуальний університет Міністерства фінансів.

Віртуальний університет є об'єднанням навчальних ресурсів підвідомчих Мінфіну вищих навчальних закладів на основі сучасних інтернет-технологій. До роботи Віртуального університету Мінфін залучатиме, зокрема, науково-педагогічні кадри Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Відтепер на сайті Віртуального університету МФУ усі бажаючі без відриву від виконання службових обов'язків зможуть набути нові знання. У разі відсутності доступу до мережі Інтернет, система дистанційного навчання може бути налаштована на будь-який комп'ютер за допомогою СD-дисків, які будуть розповсюджені для слухачів Віртуального університету.

Оцінюванням знань за результатами навчання та сертифікацією опікуватиметься Центр незалежного тестування та сертифікації компетентності Міністерства фінансів. Центр буде організовувати та розвивати систему тестування та сертифікації фахівців, що пройшли підготовку у Віртуальному університеті, на основі кращого світового досвіду, створюватиме державну електронну бібліотеку тестів та програм сертифікації у напрямках застосування Бюджетного, Податкового кодексів та управління інноваційними проектами та програмами.

Міністерство фінансів приділяє велику увагу навчанню фахівців, що працюють в системі державних фінансів. До роботи Віртуального університету залучатимуться провідні фахівці світу. Так, у листопаді цього року для педагогів та фінансистів буде проведено цикл майстер-класів професорів Хіроші Танака (Японія) та Сергія Бушуєва (Україна) на тему «Застосування кращої практики управління інноваційними проектами та програмами в контексті реформування системи державних фінансів України». 


© Департамент фінансів Житомирської ОДА 2015